วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

ปึงเถ่ากง? เทพเจ้ายอดนิยม เป็นใคร มาจากไหน

ปึงเถ่ากง? เทพเจ้ายอดนิยม เป็นใคร มาจากไหนและทำไม

เทพเจ้าที่คุ้นเคยที่สุด ไหว้บ่อยที่สุดองค์หนึ่งของลูกหลานจีนโพ้นทะเลคือ “ปึงเถ่ากง” นอกจากเราไหว้ปึงเถ่ากงในเทศกาลสำคัญอย่างตรุษจีนสารทจีน,เทศกาลขนมจ้างเทศกาลขนมบัวลอย ฯลฯ แล้วยังมีงานของท่านโดยเฉพาะ เช่น วันเกิดปึงเถ่ากง และงานขอบคุณปึงเถ่ากงของแต่ละชุมชนที่มีศาลปึงเถ่ากงนอกจากนี้ในหลายบ้านยังตั้งหิ้งบูชา “ปึง เถ่า กงโดยใช้กระดาษสีแดงเขียนหนังสือจีน 1 ตัว คือซิ้งเทพเจ้า” แทนรูปเคารพ ทุกเช้าก็จุดธูป ไหว้พร้อมน้ำชา พอถึงวัน 1 ค่ำ 15 ค่ำ ของจีนก็มีผลไม้ หรือขนม และกระดาษเงินกระดาษทองมาไหว้ปึงเถ่ากง” เป็นภาษาแต้จิ๋ว หมายถึง เทพเจ้าของที่ดิน แต่คนแต้จิ๋วเรียก “ปึงเถ่ากง” ต่างกันไปตามสำเนียงถิ่นกำเนิด เช่น คนอำเภอเตี่ยอังเท่งไฮ้ และเหยี่ยวเพ้ง เรียกว่า “ปุงเถ่ากง” คนอำเภอ เตี่ยเอี๊ยกิ๊กเอี๊ยและโผวเล้ง เรียกว่า “ปึงเถ่ากงดัง นั้น ถ้า เห็น ศาลเจ้าขึ้นป้ายว่า ปึง เถ่า กง หรือ ปุง เถ่า กง ก็พอ สันนิษ ฐานได้ว่า ผู้คนชุม ชนรอบๆ ศาลเจ้านั้นดั้งเดิมเป็นคนแต้จิ๋วจากอำเภอใด เช่น ศาลตั่วปุงเถ่ากง ด้านหน้าโรงเรียนเผยอิงถนนทรงวาด ชุมชนเดิมส่วนใหญ่เป็นคนอำเภอเตี่ยอังเท่งไฮ้แต่คนทั่วไป รวมทั้งป้ายชื่อศาลภาษาไทยกลับเขียนว่า “เล่าปูนเถ่ากง ปุนเถ่ากง (ศาลเก่า ซึ่งเป็นเสียงกลายไป ผู้ใหญ่หลายท่านเคยชี้ให้ดูว่า อ่านว่าตั่วปุงเถ่ากง ปุงเถ่ากง (ศาลใหญ่” (เรื่องนี้ขออนุญาตไม่กล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้)ส่วนชื่ออื่นที่เคยเห็น เช่น ปึนเถ่ากงปูนเถ่ากง,ปุนเถ้ากง ฯลฯ นั้นเป็นการออกเสียงที่กลายไปจากชื่อในภาษาแต้จิ๋ว

เทพเจ้าส่วนภูมิภาค
                นักวิชาการหลายท่านอธิบายไว้ว่า ปึงเถ่ากง เป็นเทพเจ้าของจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชุมชนคนจีนโพ้นทะเลจะมีศาลปึงเถ่ากงให้เห็นอยู่ทั่วไป บางชุมชนอาจมีมากกว่า ๑ แห่ง แต่ในเมืองจีนไม่มีปึงเถ่ากง เมื่อประเพณี วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนจีนโพ้นทะเลก็จดจำมาจากสิ่งที่ปู่ย่าตายายที่เมืองจีนเคยทำแทบทั้งสิ้น ถ้าเมืองจีนไม่มีปึงเถ่ากงแล้วเราเอาแบบอย่างมาจากสิ่งใด ลิ้มเฮียช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของปึงเถ่ากงนั้นมีอยู่ 2-3 ประเด็นให้ฟังว่า
                 1. ปึงเถ่ากงเป็นเทพเจ้าองค์เดียวกับแป๊ะกง (บ้างเรียก โทวตี่กงซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ดิน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในเมืองจีนตามชุมชนต่างๆ จะมีศาลแป๊ะกงให้เห็นเสมอแป๊ะกงมีบทบาทสำคัญมากในสังคมสมัยก่อน งิ้วหลายเรื่องถ่ายถอดให้เห็นว่ากษัตริย์ขุนนางคนเดินทางใครตกระกำลำบากก็ไปอาศัยศาลแป๊ะกง เป็นที่พักแรมที่หลบภัย หรือร้องทุกข์กับเทพเจ้า แป๊ะกง ซึ่งเป็นเทพระดับล่างก็มีหน้าที่ส่งรายงานขึ้นไปเบื้องบนลิ้มเฮียยังเล่าถึงนิทานพื้นบ้านแต้จิ๋วเรื่องหนึ่งซึ่งกล่าวถึงแป๊ะกงว่า สมัยราชวงศ์หมิง เอ็งบ่วงตั๊ก-เสนาบดีกลาโหมชาวแต้จิ๋วยกทัพไปรบ ระหว่างทางแวะพักแรมที่ศาลแป๊ะกง แต่ปรากฏว่าทหารในกองทัพถูกเสือฆ่าตายเอ็งบ่วงตั๊กเดินไปตำหนิแป๊ะกงในศาลว่าเป็นเทพเจ้าที่ไม่ดูแลพื้นที่ให้เรียบร้อยปล่อยให้เสือมาทำร้ายทหารหลวงได้อย่างไร ทั้งสั่งให้แป๊ะกงไปเรียกเสือตัวที่ฆ่าคนตายมารับผิด เมื่อเสือมาพบเอ็งบ่วงตั๊กสั่งให้เสือตัวนั้นถือธงประจำกองทัพแทนทหารที่ตายเป็นการทำคุณไถ่โทษ นิทานเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าแป๊ะกง ไม่ได้ดูแลแต่คน หากรวมถึงสรรพสัตว์และสภาพดินฟ้าอากาศของชุมชนอีกด้วยแต่เมื่อคนจีนออกมาทำกินในโพ้นทะเล อาชีพเกษตรที่เคยทำส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นค้าขาย ขณะที่ชื่อของปึงเถ่ากง” ในภาษาแต้จิ๋วนั้นมีความหมายที่ดี คำว่า “ปึง” มาจาก “ปึงจี๊” แปลว่า เงินทุน คำว่า “เถ่า” มาจากเถ่าใช่” แปลว่า นิมิตหมายที่ดี ส่วนคำว่า “กง” ใช้เรียกผู้อาวุโส ผู้ชาย หรือหมายถึง ปู่ตา ปึงเถ่ากงจึงเป็นเทพเจ้าในใจคนที่ทำการค้า ซึ่งลักษณะทั่วไปของคนค้าขายจะอาศัยอยู่ในเมือง หรือ ชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบกับการขยายตัวของสังคมเมือง ปึงเถ่ากง จึงกลายเป็นเทพเจ้าของคนในเมือง ขณะที่คนในชนบทที่ห่างไกลออกไปยังคงนับถือและเรียกท่านว่า “แป๊ะกง” เช่นเดิม แป๊ะกงจึงกลายเป็นเทพเจ้าของคนในเมืองขณะที่คนในชนบทที่ห่างไกลออกไปยังคงนับถือและเรียกท่านว่า “แป๊ะกง” เช่นเดิม แป๊ะกงจึงกลายเป็นเทพเจ้าของคนในชนบท ขณะที่ปึงเถ่ากงเป็นเทพเจ้าของคนเมืองไปโดยปริยาย
                 2. เอกสารจีนที่ลิ้มเฮียเคยอ่านนั้น ปึงเถ่ากงเป็นเทพเจ้าที่มีตัวตนจริงโดยเป็นลูกเรือคนหนึ่งของเจิ้งเหอที่ออกมาสำรวจทะเล ต่อมาลูกเรือดังกล่าวได้ตั้งรกรากที่เกาะแห่งหนึ่งในหมู่เกาะสุมาตรา ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่เขาได้ทำประโยชน์ให้กับพื้นที่ เมื่อเขาเสียชีวิตลงจึงมีพัฒนาการเป็นเทพเจ้าประจำท้องถิ่น
              เมื่อผู้เขียนสืบค้นตามแนวทางดังกล่าวก็พบว่า ข้อมูลในลักษณะข้างต้นโดยในเอกสาร “3 เทพเจ้าจีน : รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง (THREE CHINESE DEITIES : VARIATIONS ON A THEME )” ของ คีท สตีเฟ่น(KeithSteven) กล่าวถึงปึงเถ่ากง ว่าที่ฟิลิปปินส์ ปึงเถ่ากงเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมจีนองค์หนึ่งที่ชาวแต้จิ๋วและฮกเกี้ยนให้ความนับถือ กล่าวกันว่าปึงเถ่ากงเป็นลูกเรือในคณะสำรวจทะเลของเจิ้งเหอซึ่งมาขึ้นฝั่งที่โจโล (เกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะบอร์เนียวกับเกาะมินดาเนาเขาปกป้องเกาะแห่งนี้จากการรุกรานของกองทัพเรือสเปน และมีลูกหลานสืบทอดไปเป็นจำนวนมากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปึงเถ่ากง เป็นที่เคารพสักการะในฐานะของเทพเจ้าแห่งความมั่นคั่ง ด้วยชื่อเรียกที่ต่างกันไป เช่น ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เรียกว่า “ตั่วแป๊ะกง” แต่ประเทศไทยเรียกว่า “ปึงเถ่ากงนอกจากนี้ในหนังสือองค์กรอาสาสมัครของคนจีนที่พลัดถิ่น(Voluntary Organizations in the ChineseDiaspora) เรียบเรียงโดย กุนเอิงกัวเพียซ และ อีวีลีย์น ฮู-ดีฮาร์ต (Khun Eng Kuah-Pearce และ Evelyn Hu-Dehart) กล่าวถึงปึงเถ่ากงซึ่งสรุปความได้ว่าปึงเถ่ากงเป็นเทพเจ้าที่ดิน คนกวางตุ้งเรียกท่านว่า ถู่ตี้กง แต่คนแต้จิ๋วอธิบายว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งในบ้านของคนแต้จิ๋วจะตั้งหิ้งเล็กๆ เพื่อบูชาท่านปึงเถ่ากง เป็นเทพเจ้าที่ชาวจีน โพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลื่อมใสมาก โดยรู้จักกันทั่วไปว่าท่านคือ เจิ้งเหอนักเดินเรือผู้มีชื่อเสียงแม้บทสรุปจะไม่ชัดเจนว่าปึงเถ่ากงเป็นใคร แต่มีความเป็นไปได้ว่าท่านมีตัวตนจริง และเป็นคนเรือที่เดินทางมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
                 3. สำหรับเมืองไทย ศาลปึงเถ่ากงจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นจากการกลืนทางวัฒนธรรม เช่น ในชุมชนนั้นอาจมีบุคคลที่ทำประโยชน์แก่สังคม เมื่อเสียชีวิตก็มีการตั้งศาลให้เป็นที่ระลึก เป็นศาลปู่ย่าศาล… (ชื่อบุคคลนั้นๆพอตำนานเดิมเลือนราง ศาลจำนวนหนึ่งจึงกลายเป็นศาลปึงเถ่ากง เช่น ศาลปึงเถ่ากงม่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ที่ป้ายศาลเขียนกำกับภาษาไทยว่า “ศาลเจ้า ปู่-ย่า”, ศาลปึงเถ่ากงในจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เทวรูปพระวิษณุอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 แทนรูปปั้นเทพเจ้าจีน ฯลฯลิ้มเฮีย ยังช่วยอธิบายถึงหน้าที่ของปึงเถ่ากงในบทบาทของเทพเจ้าส่วนภูมิภาค” ด้วยการลำดับภาพของเทพเจ้าส่วนภูมิภาคออกเป็น 3 ระดับ ด้วยกันคือ 1. เสี่ยอึ้งกง (บ้างเรียกเซียอ๊วงกง) – เจ้าพ่อหลักเมือง เทียบได้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ปึงเถ่ากง เทียบได้กับนายอำเภอ ต่างกันที่อำเภอหนึ่งมีนายอำเภอคนเดียว แต่อำเภอหนึ่งอาจมีศาลปึงเถ่ากงมากกว่า 1 แห่ง 3. แป๊ะกง เทียบได้กับ กำนัน หรือ อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล)เมื่อปึงเถ่ากงเทียบได้กับนายอำเภอที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการ และงานด้านความมั่นคง ลิ้มเฮียจึงชี้ให้เห็นเครื่องแต่งกายของปึงเถ่ากงที่แสดงถึงงานในหน้าที่ของท่านว่า “เครื่องแต่งกายของปึงเถ่ากงจะผสมผสานระหว่างบุ๋น-บู๊ โดยเสื้อขุนนางตัวยาวจะมีเข็มขัดคาดรัดกุมคล้ายชุดทหาร ที่เป็นจุดเด่นและแตกต่างจากชุด เทพเจ้าอื่นๆ คือแขนเสื้อ แขนเสื้อข้างซ้ายจะเป็นแบบขุนนางฝ่ายบุ๋น คือ แขนเสื้อยาวถึงข้อมือ ปลายแขนเสื้อกว้างส่วนแขนเสื้อข้างขวาจะเป็นแบบขุนนางฝ่ายบู๊ คือ แขนเสื้อยาวถึงข้อมือ ปลายแขนแคบรัดกุม (คล้ายๆ ปลายแขนของเสื้อเชิ้ตแบบแขนยาวและถือหยูอี้(คฑา)”ฟังเรื่องปึงเถ่ากงมาจนยืดยาวอดนึกถึง “ปึงเถ่าม่า” ไม่ได้ ผู้อ่านหลายท่านคงเคยเห็นศาลเจ้าบางแห่งมีทั้งปึงเถ่ากงและปึงเถ่าม่าตั้งอยู่คู่กัน แล้วปึงเถ่าม่าเป็นใคร เมื่อลิ้มเฮียเปรียบปึงเถ่ากงทำหน้าที่เป็นนายอำเภอ
                ผู้เขียนจึงคิดต่อเอาว่า ปึงเถ่าม่าก็ควรเป็นคุณนายนายอำเภอที่ดูแลงานสังคมประเภทงานกาชาดอำเภอ กิจกรรมของผู้หญิงในชุมชน ฯลฯ ได้หรือไม่ซึ่งลิ้มเฮียช่วยอธิบายว่า “นั่นก็ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้แล้วยังมีลักษณะความผูกพันในครอบครัวที่มีกงม่า (ปู่ย่าตายายคู่กัน เมื่อก่อนแถวบางขุนเทียนยังมีการจัดงานแต่งงานให้ปึงเถ่ากง ปึงเถ่าม่า
 ปึงเถ่ากงขวัญของชุมชน
                ตั้ง เฮีย เล่า ว่า ในชุมชนจีน เก่า รุ่น แรกๆ อย่างสำเพ็งเยาวราช (เขตสัมพันธวงศ์มีศาลปึง เถ่ากงใหญ่น้อยกว่า 5๐ แห่ง (บางแห่งเป็นเพิงขนาดย่อม)แต่ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครองมีเพียง 3 แห่ง
1. ศาลตั่วปุงเถ่ากง ถนนทรงวาด
 2. ศาลปุงเถ่ากง ซอยวาณิช 1
3. ศาลซิงปุงเถ่ากง ถนนมังกร
                 โดยความสัมพันธ์ของชุมชนกับศาลปึงเถ่ากงนั้น ตั้งเฮียมองว่า การสร้างศาลปึงเถ่ากงเป็นเหมือนกับการสร้างศูนย์รวมขวัญกำลังใจของชุมชน เพราะลักษณะของท่านเป็นเทพเจ้าประจำชุมชน เมื่อชาวจีนโพ้นทะเลมาอยู่เมืองไทยในระยะแรก ภาษาไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องวิถีชิวิตความเป็นอยู่ก็แปลกแตกต่างไปจากเดิมสำหรับเมืองไทยปึงเถ่ากงน่าจะมีมาก่อน “ตีจู่เอี๊ย-เทพเจ้าของที่ดิน” (เทียบได้กับ เจ้าที่ หรือผีบ้านผีเรือน)เพราะในช่วงแรกของการตั้งถิ่นฐานส่วนใหญ่คนจีนจะเช่า หรือเซ้งบ้านอยู่ชั่วคราวมากกว่าซื้อขาด เพราะมีความตั้งใจเสมอว่าจะต้องกลับบ้านที่เมืองจีน จึงมีแต่ปึงเถ่ากงเป็นเทพเจ้าของชุมชน แต่เมื่อจีนประกาศเป็นคอมมิวนิสต์และปิดประเทศจึงต้องลงหลักปักฐานซื้อบ้านเป็นของตัวเอง จึงเริ่มตั้งตีจู่เอี๊ย หากหลายบ้านตั้งหิ้งบูชาปึงเถ่ากงในบ้านร่วมด้วย โดยจะแบ่งเถ้าขี้ธูปจากกระถางศาลปึงเถ่ากงในชุมชนมาตั้งเฮียยังเล่าให้ฟังถึงภาพของปึงเถ่ากงในยุคต่อมาว่า เมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อน เยาวราชสำเพ็งเริ่มอยู่กันหนาแน่น ผู้คนนวนหนึ่งย้ายออกไปอยู่รอบนอกแถวห้วยขวางเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีชุมชนจีนเกิดขึ้นทั้งร้านค้าและบ้านเรือนอยู่เรียงติดกันในซอย วันหนึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้น เกิดกิจกรรมของคนในชุมชน มีการเรี่ยไรเงินซื้อเครื่องดับเพลิงเล็กๆ สำหรับชุมชน มีการทำบุญเลี้ยงพระ พอทำไปสัก 2-3 ปี มีเงินเหลือก็จะจบลงด้วยการสร้างศาลปึงเถ่ากงหรือแม้แต่ในเยาราช สำเพ็งทุกซอยมีปึงเถ่ากง เมื่อมีการสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นมาชุดหนึ่งคนที่อยู่ก็ตั้งศาลปึงเถ่ากงเล็กๆ บางครั้งเมื่อซอย หรืออาคารพาณิชย์มีการขยายเพิ่มออกไปก็มีศาลปึงเถ่ากงแห่งใหม่ขึ้นด้วยซึ่งตั้งเฮียได้กล่าวทิ้งท้ายถึงปึงเถ่ากงว่าแต่วันนี้ชุมชนต่างๆ ไม่ค่อยมีการสร้างศาลปึงเถ่ากงเพิ่มอีกแล้ว คนจีนเมื่อสร้างบ้าน หรือย้ายบ้านใหม่ไม่ค่อยตั้งหิ้งปึงเถ่ากงในบ้านอีกแล้ว เราคุ้นเคยกับสภาพบ้านเมือง วัฒนธรรมและสังคมไทย ลูกหลานจีนโพ้นทะเลไม่ได้รู้สึกแปลกแยก หรือเป็นคนแปลกหน้าอีกต่อไป เพราะปึงเถ่ากงท่านได้ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้ว

เครดิต:teochewsurat.comวันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

การเลือกซื้อตี่จู้เอี๊ยะ และการทำพิธีตั้งตี่จู้เอี๊ยะ
การเลือกซื้อตี่จู้เอี๊ยะ
และการทำพิธีตั้งตี่จู้เอี๊ยะ

ศาลตี่จู้เอี๊ยะ เปรียบเสมือนบ้านของท่านเทพ
ตี่จู้เอี๊ยะ

หลักๆแล้วจะมีสองแบบ คือ แบบไม้ และ แบบหินอ่อน

มีทั้งแบบฐานติดพื้น (สำหรับบ้านที่ต้องการก่อพื้นยกสูงสำหรับตั้งศาล)

กับแบบยกสูงสัก 2-10 นิ้ว สำหรับบ้านที่ไม่สามารถยกพื้นตั้งศาลสูงขึ้นได้

ขนาดของศาลตี่จู้เอี๊ยะ

เรียกกันเป็น นิ้ว ตามความกว้างของศาล มีตั้งแต่ขนาดเล็กสุด 10 นิ้ว

ไล่มาเป็น 12 นิ้ว 14 นิ้ว 16 นิ้ว 18 นิ้วครึ่ง  24 นิ้ว  32 นิ้ว 35 นิ้ว 42 นิ้ว เป็นต้นครับ

อาจจะมีคำถามว่า แล้วขนาดไหนเหมาะกับบ้านของเรา ??

เอาเป็นว่า ให้ดูเหมาะสม ไม่ใหญ่ไป และ ไม่เล็กไปน่ะครับ

หากเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ สักขนาด ไม่ควรเกิน16 นิ้วก็น่าจะเพียงพอ

บ้านเดี่ยว ก็ควรจะขนาด 18 นิ้วขึ้นไปครับ หากเป็นธุรกิจก็ต้อง
 24-45นิ้วขึ้นไป

ราคาของตี่จู้เอี๊ยะ

แน่นอนครับว่าขนาดของตี่จู้เอี๊ยะ มีผลต่อราคาว่าถูกหรือแพงครับ

ยิ่งขนาดใหญ่ขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

ตี่จู้เอี๊ยะ ไม้สีแดง แบบมาตรฐาน ราคาจะอยู่ที่ 1,000 – 5,000 บาท

ขึ้นอยู่กับขนาด เช่น ขนาด 18 นิ้ว ราคา2,000 บาท
(รวมไฟ แต่ไม่รวมอุปกรณ์นะครับ)


ตี่จู้เอี๊ยะอีกแบบเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันตี่จู้เอี๊ยะไม้สีแดงและสีโอ๊คกำแกะสลักลวดลายต่างๆของตี่จู้เอี๊ยะอย่างสวยงามลงทองคำ
เปลวญี่ปุ่นหรือลงทองแท้ สวยงาม แข็งแรง ทนทาน
ราคาก็แพงขึ้น  ประมาณ 6,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด
เช่น ขนาด 24 นิ้ว ราคาประมาณ12,000-15,000บาท

ส่วนตี่จู้เอี๊ยะ แบบหินอ่อน ราคาจะอยู่ที่9,000 บาทขึ่นไป (ขนาด 10 นิ้ว)

16 นิ้ว 10,000 บาท จนถึง หลายหมื่นบาทกันเลยทีเดียว (ไม่รวมอุปกรณ์)


อุปกรณ์สำหรับศาลตี่จู้เอี๊ยะ หลักๆ มีดังนี้ครับ

องค์เจ้าที่อากง-อาม่า
(จะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้าน)

โต๊ะใส่เงินทอง 1 โต๊ะ

กระถางธูป 1 ใบ 
กิมฮวย 1 คู่ 

อั่งติ้ว 1 ใบ(อั่งติ้วคือผ้าแดงสำหรับติดตรงกระถางธูปครับ)

ผงขี้เถ้าสำหรับใส่กระถางธูป

โหงวเจ้งจี้ (ของมงคล 5 อย่าง ไว้ใส่ในกระถางธูป) 
( คือเมล็ดพืช 5 อย่าง )
เมล็ดข้าวเปลือกหรือเมล็ดข้าวสาร,เมล็ดข้าวเหนียวแดง,เมล็ดถั่วเขียวเมล็ดถั่วแดง,เมล็ดสาคู)

เหรียญโบราณ ห้าเหรียญ หรือ เชือก7สี หรือไข่มุก

ฟักเงิน ฟักทอง 1 คู่
เงิน-ทองก้อน1คู่
สับปะรดเงิน-ทอง1คู่

แจกันดอกไม้ 1 คู่

ถาดน้ำชา 1 ชุด (ห้าถ้วย)

อุปกรณ์ทั้งหมด ราคาประมาณ 2,000 - 5,000 บาท

พิธีอัญเชิญ ตี่จู้เอี๊ยะ สำหรับบ้านใหม่

หลังจากที่เราไปเลือกซื้อบ้านให้ท่านตี่จู้เอี๊ยะแล้ว

ให้เตรียมการอัญเชิญท่านตี่จู้เอี๊ยะมาประทับยังบ้านของเราในครั้งแรก

โดยดูวันที่เป็นฤกษ์มงคลปฏิทินจีน
ดูวันธงชัยเป็นหลักเวลาอัญเชิญตั้งแต่ตี๕ถึงบ่าย๓โมงส่วนใหญ่จะ
ดูเวลามงคล๙โมง๙นาทีเป็นเวลาทำพิธี และให้ผู้อาวุโสของบ้าน เป็นผู้เชิญ

ในส่วนของพิธีการ มี สองส่วน ดังนี้

1จัดสถานที่ตั้งตี่จู้เอี๊ยะและของไหว้สักการะ

ธูป 5 ดอก
เทียนแดง ( ขาไม้ ) 1 คู่

แจกันดอกไม้1คู่พร้อมด้วยดอกไม้สด

น้ำชา 5 ถ้วย
เหล้า 5 ถ้วย

ผลไม้มงคล 5 อย่าง
ส้ม สาลี่ แอปเปิ้ล กล้วย องุ่น
               
ขนมฟู ( ฮวกก้วย ) 1 จาน
   
ขนมบัวลอย ( อั่งอี๋ ) 5 ถ้วย

ขนมจันอับ(โหงวเส็กที้ง)
ขนมถั่วตัด ขนมงาตัด ขนมข้าวพอง ถั่วเคลือบน้ำตาล ฝักเชื่อม
               
ข้าวสวย 5 ถ้วย 
(วิธีเตรียมข้าวสวยให้ใช้ 2 ถ้วยประกบกันคล้ายๆแม่พิมพ์อัดให้แน่นแล้วถอดถ้วยด้านบนออก ให้ข้าวสวยพูนสูงขึ้นเหมือนภูเขา)

ซาแซ หรือโหงวแซ
ซาแซ ( หมู เป็ด ไก่ )    
โหงวแซ (หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา )


2จัดโต๊ะบูชาฟ้าดิน (ที่ตี่แปะบ้อ) ที่หน้าบ้านของเรา

โดยเตรียมของไหว้ ดังนี้     

กระถางธูป ใส่ข้าวสาร

ธูป 5 ดอก เทียนแดงขาไม้ 1 คู่

 แจกันดอกไม้1 คู่พร้อมดอกไม้สด

น้ำชา 5 ถ้วย ผลไม้ 5 อย่าง และ ขนมฟู 1ชิ้น


ผู้อัญเชิญต้องปฏิบัติดังนี้

ให้ผู้อัญเชิญ อาบน้ำให้สะอาด แต่งตัวสวยงาม จุดเทียนและธูป
คุกเข่าที่โต๊ะหน้าบ้าน และเปล่งเสียงดังๆ เพื่ออัญเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะ

(ตัวอย่างคำกล่าวก็ประมาณนี้ครับ)

วันนี้เป็นวันมงคลของข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุลและเจ้าของบ้านเลขที่...

ขออัญเชิญ องค์เทพยดาฟ้าดินมาเป็นสักขีพยานและเป็นประธาน

ในการทำพิธีตั้งตี่จู้เอี๊ยะในวันนี้

ขอให้องค์เทพยดาฟ้าดิน ช่วยนำองค์ตี่จู้เอี๊ยะที่ศักดิ์สิทธิ์และมีบารมีสูง

มาสถิตย์ ณ บ้านหลังนี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองเจ้าของบ้านและทุกคนในบ้าน

ให้สุขภาพแข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุข ร่ำรวยเงินทอง และโชคดีตลอดไป


หลังจากนั้น ก็ปักธูปลงในกระถาง แล้วคอยจนธูปหมดไปประมาณครึ่งดอก

ให้เข้ามาในบ้าน จุดเทียนแดง และ ธูปห้าดอก ที่ศาลตี่จู้เอี๊ยะของเรา

แล้วถือธูปมาที่โต๊ะบูชาฟ้าดินหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกล่าวว่า

...

บัดนี้ได้ฤกษ์อันเป็นมงคลแล้ว ขออัญเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะเข้าสู่เคหะสถาน

ที่จัดเตรียมไว้นี้ เพื่อปกป้องคุ้มครองทุกคนในบ้านให้มีความสุขตลอดไป

...

และนำธูปทั้งห้าดอก กลับมาปักที่กระถางธูปของศาลตี่จู้เอี๊ยะในบ้านเรา

และบอกชื่อ นามสกุล อายุ ของทุกคนในบ้านให้ท่านได้รู้จัก

เสร็จแล้ว ก็ให้เรียกองค์ตี่จู้เอี๊ยะ มารับเครื่องสักการะบูชา

เตรียมอะไรไว้บ้างก็ให้กล่าวให้หมดทุกอย่างเลยนะครับ

...

หลังจากนั้น ให้ออกมาคุกเข่ากราบขอบคุณเทพยดาฟ้าดิน อีกครั้งหนึ่ง

ก็เป็นอันเสร็จพิธีการอัญเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะเรียบร้อยครับ

......

การไหว้ตี่จู้เอี๊ยะตามปกติ

จะไหว้ทุกวันก็ได้ครับ หากไม่สะดวก อย่างน้อยต้องไหว้เดือนละ 2 วัน

คือวันชิวอิก และวันจับโหงว (วันที่ 1 และ วันที่ 15 ตามปฏิทินจีนครับ)

ก็จุดธูปเทียน น้ำชา 5 ถ้วย เท่านั้นพอ ส่วนวันชิวอิกและจับโหงว

ให้เตรียม ส้ม 5 ลูกด้วย หรือขนมอื่นด้วยก็ได้ครับ


หากไม่ใช้วันดังกล่าวจะไหว้ทุกๆ
วันจะยิ่งดีมากๆครับ
                                                              เครดิต 
-oknation.net   
-ศาลเจ้าจีนไทยแลนด์ออนไลน์วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

ตี่จู้เอี๊ยะ ๒๗ นิ้ว ๕ หลังคาทองแท้

 
 ตี่จู้เอี๊ยะ ๒๗ นิ้ว ๕หลังคาทองแท้

๕ ชั้นหลังคามังกรคาบแก้วปิดทองเต็ม 
๔ เสา ๒เสามังกรพันเสา ๒เสาอักษรมงคลปิดทองเต็ม 
๔ มุมชั้นหลังคาลายหงษ์แกะมงคลปิดทองเต็ม 
๖ มุมชั้นหลังคาลายปลาแกะมงคลปิดทองเต็ม 
๑ ม่านมังกรคาบแก้วแกะปิดทองเต็ม 
๑ ชุดคู่โคมไฟหน้าฟักทอง(สีแดง) 
๑ ชุดไฟหลักหลอดสีแดงใหญ่แบบหยดน้ำ(๘จุด) 
๑ ชุดไฟรอบศาลแบบแอลอีดี(สามารถปรับได้๗ระดับ)
๑ รั้วลูกกรงหน้าลายกิเลนแกะคู่หน้าด้านข้างอักษรซิ่วปิดทองเต็ม 

ขนาด 
หนัากว้างจากซ้ายไปขวา ๒๗ นิ้ว 
ปีกหลังคากว้างซ้ายไปขวา ๓๕นิ้ว 
ลึกจากหน้าไปหลัง ๑๘ นิ้วครึ่ง 
สูงจากพื้นถึงยอดหลังคา ๓๒ นิ้ว 
ความกว้างของปีกหลังคา ๓๕ นิ้ว
พื้นด้านล่างปูโฟเมก้ากันน้ำและกันขี้ธูปไหม้ไม่ดำ 
ฐานเดินลายนูนผลไม้มงคลห้าชนิดปิดทองเต็ม 

สนใจสั่งซื้อสอบถามโทร094-564-7794 
ไลน์ไอดี: sanjeen2014

การจุดธูป เทียน หมายถึง???

การจุดธูป เทียน หมายถึง ไหว้พระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์
การจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิต ดอกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ

การสักการะถือเป็นการทำอมิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิตโดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้ตัวเรา มีบารมีมากขึ้น จึงใจสงบขึ้น

การสักการะใช้ธูปกี่ดอก

1. พระพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ

2. พระสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

3. พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ

4. พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ดอก

5. พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป 9 ดอก

6. พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป 9 ดอก (องค์เทพองค์พรหม)
- บน 39 ดอก
- บวงสรวง 16 ดอก

7. ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป 9 ดอก

8. พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ดอก
- เทวดาธรรมดา 5 ดอก
- ผี 1 ดอก

9. กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก
- วิญญาณลูก 1 ดอก

10. ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูป 1 ดอก

11. ว่านมงคลกาหลง ให้ธูป 5 ดอก

12. พระแม่นางกวัก ให้จุดธูป 9 ดอก

จำนวนของการจุดธูป

การจุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น
การจุดธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร
การจุดธูป 3 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
การจุดธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี
การจุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์
การจุดธูป 6 ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์
การจุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
การจุดธูป 8 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์
การจุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ
การจุดธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
การจุดธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง
การจุดธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน
การจุดธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา
การจุดธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)
การจุดธูป 15 ดอก : ใช้สวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์
การจุดธูป 16 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
การจุดธูป 17 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา สวดเสริมดวงชะตา
การจุดธูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุด
การจุดธูป 19 ดอก : บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
การจุดธูป 21 ดอก : บูชาพระคุณของพ่อ การบูชาแม่พระธรณี
การจุดธูป 32 ดอก : ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินครับและ 1 โลกมนุษย์
การจุดธูป 39 ดอก : การบูชาพระแม่โพสพ
การจุดธูป 56 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า
การจุดธูป 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

เครดิต:sanjeenthailandonline

เทศกาลไหว้จีน...ที่คุณไม่ทราบ


เทศกาลไหว้จีน...ที่คุณไม่ทราบใกล้ วันตรุษจีน เข้ามาทุกที ปีนี้ดูท่าเศรษฐกิจดีเพราะย่านเยาวราช
การจราจรติดขัดเนื่องจากมีผู้คนไปจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักตั้งแต่ต้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา...

หากดูปฏิทินเทศกาลวันไหว้จีน ในปีนี้ วัน พฤหัสบดี ที่ผ่านมาถือเป็น
วันแรกของเทศกาลไหว้ของจีน ...

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (神上天) เซ้งเจี่ยที ถือเป็นวัน "บิ๊กคลีนนิ้งเดย์"
ของชาวจีน โดยพฤตินัย เพราะชาวจีนจะมีการตระเตรียมล้างทำ
ความสะอาดอาคารบ้านเรือนประจำปี ตามนัยโบราณความเชื่อเรื่อง
"ตัวเหนี่ยน" สัตว์ดุร้ายที่จะแวะเวียนมากินคน(สกปรก) ได้ปีละหน
ว่าไปชาวจีนที่ทำการค้าหากปล่อยให้ร้านรวงตลอดจนป้ายร้าน
สกปรกก็จะดูไม่น่าแวะซื้อขายนั้นเอง..

ภาพประกอบ.. กิมฮวย ที่ใช้ปักในกระถางธูป
แต่งองค์ทรงเจ้า
ในหนึ่งปีที่เทพเจ้าเตาไฟ (เจ่าเซ้ง) ได้จดบันทึกความดีของผู้คนในบ้าน
วันนี้ท่านตระเตรียมขึ้นสวรรค์ ชาวเราก็ต้องตระเตรียม เช็ดล้างหิ้งเจ้า
 ตี่จู้เอี้ย (พระภูมิ) และปึ้งเท้า (ค้าขาย) พร้อมเปลี่ยน "กิมฮวย"
(ดูภาพประกอบ)  ของกระถางธูป รวมถึงต้อง จัดหาผ้าแพรแดง
มาเปลี่ยนที่กระถางธูป คนจีนเก่าแก่ถือเป็นการ"แต่งองค์ทรงเครื่อง"
ให้ท่าน ดูใหม่เอี่ยมมีสง่าราศรีก่อนขึ้นไปสวรรค์ ...
หลายบ้านนิยมทำการเปลี่ยน ยันต์ หรือ ฮู้ ที่ปิดบ้านมาทั้งปี ด้วย

ภาพประกอบ...แพรแดง ที่นำมาเปลี่ยนใหม่ที่กระถาง ปีละครั้ง

ภาพประกอบ...  "จั๋วแบ้" และ ผ้าแพรแดงที่ใช้เปลี่ยนที่กระถางธูป
สิ่งที่คุณอาจไม่ทราบ....
รูปนี้แสดงให้เห็นถึง "จั๋วแบ้" นัยถึงพาหนะ, ค่าใช้จ่าย สำหรับเทพเจ้า
คนจีนรุ่นเก่า ต้องจัดลงในชุดไหว้ สมัยนี้หลายๆคนเริ่มไม่รู้จักแล้ว
(บางพื้นที่ก็ไม่นิยมไหว้กัน) เวลาไหว้ จะไหว้ ที่ปึงเท้าและตี่จู้
ที่ละหนึ่งปึก ...

ส่วนของจัดไหว้ อื่นๆ ก็ไหว้ตามปรกติ เช่น
ส้ม (大吉 ไต่กิก) สี่ลูก ,  ขนมจันอับ (แต่เหลี่ยว)
กิมจัั๋วสำหรับไหว้เทพ(กระดาษทองส้ม พับเป็นทองแท่งใส่กระทง)
น้ำชา หรือน้ำ ถวาย
หมายเหตุ  เทพเจ้าเตาไฟ ในเมืองจีนนิยมประดิษฐานอยู่เหนือเตา
ไฟในห้องครัว ไม่ใคร่เห็นแล้วในเมืองไทย หากนับเอาพระภูมิเจ้าที่
เทพในบ้านแทน..(ผู้เขียน)

ไหว้ก้วยนี้โจ๊ยะ (ไหว้สิ้นปี)
เป็นวันไหว้ ก่อนวันตรุษจีน สำหรับคนจีน แล้ว ถือเอาวันนี้ แหละยุ่งสุด
สนุกสุด อบอุ่นสุด ฯลฯ จะมีการกลับมา"รวมญาติ"  คล้ายๆวันคริมาตส์
อีฟ ของชาวคริสต์ ..
เริ่มด้วย ช่วงเช้าตรู่ จะมีการไหว้ สักการะฟ้าดิน (天公) ทีกง และ
พระภูมิ เจ้าที่ ปึงเท้า (หากมี) ด้วย ของคาว (ซาแซ หรือโหงวแซ)
 ส้ม หรือ ผลไม้ สามหรือห้าอย่าง และ ตัวกิม ( ตามฐานะ)
สายหน่อยก็จะเริ่มตั้งโต๊ะเก้าอี้  ไหว้ บรรพบุรุษ ด้วย น้ำชา
(เรียงไว้แถวหน้า) สุรา (เรียงไว้แถวหลัง)  อาหารคาวหวาน
และกระดาษไหว้ บรรพชน เช่นกิมจั๋ว (อีกแบบสำหรับบรรพชน)
ดังรูปล่าง..

กระดาษเงินทอง กิมจั้ว คล้ายๆกับที่ใช้ไหว้เจ้าแต่เล็กกว่าและมัดเป็นปึกเงินทอง
ขอบคุณภาพจากเวป วิถีจีนในไทย

และที่สำคัญขาดไม่ได้คือ อ่วงแซจี๊ หรือใบเบิกทาง ซึ่งในตอนเผาต้องเผา
อ่วงแซจี๊เพื่อเป็นการเบิกทางก่อน เสมอ
สิ่งที่คุณอาจไม่ทราบ1
คืนก่อนวันไหว้นั้นต้องมีการจุดธูปไหว้กลางแจ้งเพื่อบอกกล่าวก่อนหนึ่งวัน
และก่อนไหว้ต้องจุดธูป ไหว้ หมิงเซ้ง(门神)  เทพทวารบาล ของบ้านเพื่อ
เป็นการบอกกล่าวขอท่านก่อนครับ
สิ่งที่คุณอาจไม่ทราบ2
กรณีที่บ้านเพิ่งมีบรรพชนล่วงลับ ในปีนั้น เราต้องแยกไหว้ท่านเป็นการเฉพาะ
ก่อนโดยจะไหว้แบบไหว้บรรพชน ทุกประการ แต่จะทำการไหว้ก่อนหนึ่งวัน
และต้องทำอย่างนี้เป็นเวลาสามปี..
สุดท้าย ไหว้สัมภเวสีไร้ญาติ拜好兄第(ไป่ฮ่อเฮียตี้)
มีการไหว้คล้ายไหว้บรรพชนเพียงแต่ จะจัดปูเสื่อ ไหว้ที่พื้น อีกทั้ง จะมีการจัด
ของเซ่น อาหาร คาวหวาน ที่เหลือจากการจัดใส่จาน ตั้งไหว้ ทั้งหม้อ ด้วย
ก่อนไหว้ ต้องมีการจุด ไต้ (ไม้แท่งยางสนใช้ติดเตาถ่าน) ที่หน้าระตูบ้าน ทั้ง
ซ้ายและขวา เพื่อเป็นการเปิดทางให้สัมภเวสี
สิ่งที่คุณอาจไม่ทราบ
คนจีนรุ่นเก่านิยมไหว้ข้าวสารหนึ่งจานปักด้วยอั้งฮวย(ยอดใบอ่อนต้นทับทิม)
เมื่อเสร็จพิธิจะ นำเกลือที่ใช้ปรุงอาหาร มาเทผสม ในข้าวสาร ใช้ซัด ไล่สิ่ง
อัปมงคล โดย ซัดจากภายในบ้านไล่ออกมาจนถึงนอกบ้าน แล้วค่อยจุดประ
ทัดอีกที (หากมี) ..
วันตรุษจีน
ไหว้เทพเจ้าโชคลาภ (财神) ไฉ่เซ้งเอี้ย
การไหว้เทพเจ้าโชคลาภแต่เดิม ไม่ค่อยนิยมไหว้มากนักจะมีไหว้เฉพาะบ้านที่
ทำกิจการค้าเป็นหลัก แต่ปัจจุบันนี้ หลายบ้านเริ่มนิยมไหว้นัยเป็นการเสริมศิริ
มงคลให้กับครอบครัว
การไหว้เทพเจ้าโชคลาภ ในแต่ละปี ต้องดูทิศของท่าน ที่จะหมุ่นเปลี่ยนไปทุกวัน
โดยพิจารณาจากตารางปฏิทิน ในช่องไฉ่เซ้ง  财神 ว่าอยู่ทางทิศใด เวลาใด

การตั้งโต๊ะไหว้ เลยต้องหันไปมาทุกปี เข็มทิศเลยเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าใช้หาทิศ
กรณีที่ปีไหน เป็นทิศครึ่งๆเช่นตะวันออกเฉียงใต้ เป้นต้น
ของไหว้
อันที่จริงการไหว้ไฉ่เซ้ง มีของไหว้ไม่กี่อย่างเช่น
ส้มหรือไตกิก(大吉) , ขนมจันอับ(แต่เหลี่ยว) บัวลอย หรือ อี๊ (สาคู) ก็ได้
ทำเป็นสีชมพู (งานอวมงคลจะเป็นสีขาว) โดยเหยาะใส่เฮลบลูบอยสีแดง
นิดนึงพอได้สี ใช้จำนวนห้าถ้วย  อาหารเจแห้งห้าอย่าง ได้แก่ เห็ดหูหนู,
เห็ดหอม,ฟองเต้าหู้,วุ้นเส้น,จำไฉ่แห้ง(ดอกไม้จีน) รวมกันหนึ่งจาน
กิมเต้าหงิงเต้า หนึ่งคู่ (ดูรูประกอบ) เทียนแดงหนึ่งคู่ เทียงเถ่าจี๊ หนึ่งชุด
 (ดูรูประกอบ)
คนจีนรุ่นเก่าอาจมี อั้งเทียบ(เทียบแดง) หนึ่งชุด หรือบางบ้านจะไหว้เป็น
สี่แผ่นสีแดง เลย นัย หมายถึง ขอ สี่สิ่งจากเทพเจ้าโชคลาภ ดังนี้

กระดาษแดง จะมีสี่แผ่นเล็ก ๆ ด้านบนจะเป็นข้อความ เช่นจากซ้ายมือ
ป้ออุ่ง (ปกปักษ์คุ้มครองปลอดภัย) ขิ่วไช้ (ขอโชคลาภ) กุ้ยนั้ง (ขอให้มีคน
อำนวยผล) และสะเดาะเคราห์ อันล่าง ขวา ครับ


ภาพแสดง เทียบแดงอำนวยพร (บนกิมจั้ว หรือตัวกิม)
ปัจจุบันทางร้านขายของไหว้ อำนวยความสะดวก ให้โดยจัดสำเร็จเลย
เป็นชุดๆ จึงอาจมีสิ่งอื่นๆที่เพิ่มมาให้ในชุด มากกว่านี้อีกก็ได้ ตามแต่คติของ
ชุมชนชาวจีนแต่ละพวกครับ...

กิมเต้าหงิงเต้า ปะกระดาษตัดมงคลคู่ ซังฮี้ (喜)

สิ่งที่ท่านอาจไม่ทราบ
เทียงเถ่าจี๊ ในพับจะมีสองแผ่น เป็นศิลปะการตัดกระดาษโบราณที่ยังหลงเหลือ
มีลวดลายงดงามเป็นมงคล จะเป็น อักษรจีน ในกรอบดอกไม้ ด้านบนเขียนคำว่า
เทพปกปักษ์ เซ้งกงป้ออิ๋ว  (神功保佑) ตรงกลาง เขียนคำว่า 发财 ฮวกไช้ 
 และ ฮะแกเพ้งอัง (合家平安) ในด้านล่างขอให้ครอบครัวสันติสวัสดิ
(อ่านจากขวาไปซ้ายแบบโบราณ) 
เทียงเถ่าจี๊ เมื่อคลี่ออกมาจะมีสองแผ่น(เงิน,ทอง) ตั้งไว้ที่ด้านซ้ายขวาหน้าโต๊ะ

ในการไหว้ ต้องจุดธูปไหว้ ทีกง (ฟ้าดิน) และเตรียม ส้ม ขนมจันอับ
น้ำชาไหว้ พระภูมิ(ตี่จู้) และปึงเท้า ในบ้านด้วยถือเป็นการไหว้วันแรก
ของปีนั้นเอง..

สิ่งที่ท่านอาจไม่ทราบ
การไหว้เทพเจ้าโชคลาภ สมัยก่อนจะต้องไม่ทำอะไรให้มีเสียงดัง จะไหว้เงียบๆ
เป็นเคล็ดของคนจีนรุ่นเก่า แปลกใจว่าปัจจุบันทำไมนิยมจุดประทัดกลางดึก 
ถือเป็นการไล่โชคลาภและผมเชื่อว่าข้างบ้านเรือนเคียงที่นอนหลับคงด่าฉลอง
"วันถือ " แน่นอนครับไม่ควรทำ

วันตรุษจีน (วันถือ) ของปี นิยมใส่เสื้อผ้ใหม่ๆสีสดใสไม่นิยมใส่เสือผ้าสีขาวหรือ
ดำ สิ่งที่ถือกันมีเยอะเหลือเกินเช่น มื้อแรกของปีไม่นิยมทานข้าวต้มนัยว่าจะ
เจอะฝนตอนออกจากบ้านทั้งปี หลายบ้านนิยม นำอาหารเจแห้ง ที่ไหว้เทพเจ้า
โชคลาภ มาแช่น้ำแล้วผัดเป็นอาหารเจ ทานกับข้าวสวย ทานเป็นมื้อแรกของปี
ห้ามใช้ของมีคมตัดเล็บตัดผม ,ห้ามกวาดบ้าน นัยว่าจะกวาดทรัพย์ให้หมดไป
ห้ามพูดจาไม่ดีหรือด่ากัน ห้ามทำของแตกเสียหาย ห้ามทานยา เฮ้อ เหนื่อย..
สิ่งที่ท่านอาจไม่ทราบ
หากเกิดเหตุสุดวิสัยเกิดทำข้าวของแตกคนจีนจะให้พูดว่า
ฮุ้ยไคฉุย ไต่ปู้กุ่ย (เครื่องเคลือบ เปิดปาก ขอให้ร่ำรวย) เป็นการแก้เคล็ด
สิ่งที่ท่านอาจไม่ทราบ

ในการไปเยี่ยมเยี่ยนกันในช่วงปีใหม่นี้คนจีนเรียกเจี่ยง้วยเท้า(ช่วงต้นๆปีใหม่)
เราต้องพกส้มไปกำนัลเขาพร้อมกล่าวคำอวยพรเสมอ และในฐานะเจ้าบ้าน
ก็ต้องพูดคำมงคลตอบ หรือไม่ก็ พูดว่า ตั่งตั๊ง (ขอให้มงคลเช่นกัน) ก็ได้
พร้อมต้องนำส้มเก็บไว้ครึ่งหนึ่งและนำส้มของเราครึ่งนึงรวม มอบคืน
ให้ไปด้วยถือเป็นการ แต๊ะ (แบบแต๊ะเอีย)คืน
 
วันเทพเจ้าลงจากสวรรค์
เป็นวันสี่ค่ำ(ชิวสี่) ตามจันทรคติจีน เป็นวันที่เทพประจำบ้านเสด็จกลับจาก
การไหว้ จะไหว้ง่ายๆ ด้วยส้ม (หรือผลไม้) ขนมจันอับ และกระดาษ กิมจั้ว
กระดาษเฮาะ(กระเรียน)
สิ่งที่ท่านอาจไม่ทราบ
หากเรายังไม่ได้เปลี่ยนยันต์ หรือฮู้ ที่ปิดบ้านในวันส่งเจ้า ที่ผ่านมา มักนิยมนำ
ยันต์ หรือฮู้ ที่เราไปรับมาในช่วงตระเวนทำบุญ พะเก่ง(สวดมนต์สะเดาะเคราะห์
เสริมชะตา) นำมาติดในวันนี้ก็ได้


ไหว้วันกำเนิด ฟ้าดิน ทีกงแซ
เป็นวันเก้าค่ำจีนตามจันทรคติ
การไหว้ จะไหว้ง่ายๆ ด้วยส้ม (หรือผลไม้) และกระดาษ กิมจั้ว เช่นกัน
สิ่งที่ท่านอาจไม่ทราบ
คนจีนให้ความสำคัญ กับฟ้าดิน สังเกตได้ว่าทุกศาลเจ้าจะต้องมี เสาสัการะฟ้า
พร้อมกระถ่างธูป ที่มีอักษร 天地爸母 การไหว้เจ้าแบบจีน เราต้องจุดธูปไหว้
ทีกง ก่อน ไหว้เจ้าทุกที่เสมอ

วันพระจีนแรกของปี
เป็นวันพระจีนสิบห้าค่ำ ตามจันทรคติ
การไหว้ จะไหว้ง่ายๆ ด้วยส้ม (หรือผลไม้) และกระดาษ กิมจั้ว เช่นกัน
วันนี้ถือเป็นช่วงมงคลปีใหม่ของจีน(เจี่ยง้วยเท้า) วันสุดท้ายของจีน

เครดิตโดย chailasalle
.oknation.net   

จำหน่ายตี่จู้เอี๊ยะ ปลีก-ส่ง

#ยินดีต้อนรับ  #ศาลเจ้าจีนไทยแลนด์ออนไลน์  #ตี่จู้เอี๊ยะ

เว็บไซต์ :  http://www.sanjeenthailandonline.com
เว็บไซต์ : http://www.tijuthailand.com
泰国地主神位-零售、批发地主爷、
金身、电子蜡烛、花瓶以及各种礼仪物品。 

#ศูนย์รวมตี่จู้เอี๊ยะศาลเจ้าที่จีนและอุปกรณ์เสริมสิริมงคล (ปลีก-ส่ง)
จำหน่ายตี่จู้เอ๊ยะศาลเจ้าจีนทางร้านผลิตได้มาตรฐานตามหลักฮวงจุ้ย
(ทางร้านรับสั่งทำตี่จู้เอี๊ยะ,ศาลในรูปแบบและขนาดที่ท่านต้องการ)

#บริการซ่อมแซมติดตั้งไฟสำหรับตี่จู้เอี๊ยะทุกรุ่น ทุกแบบ ทุกขนาด
ในแบบที่ท่านต้องการ (บริการทั้งในและนอกสถานที่)

#จำหน่าย กิมซิ้นองค์ปึงเท้า,เจ้าที่จีน,กิมซิ้นแบบต่างๆ,
หิ้งลายจีน,หิ้งมังกร,หิ้งบรรพบุรุษ,หิ้งองค์เทพ,หิ้งพระจีน,หิ้งพระไทย
ตั๋วตั้งตี่จู้เอี๊ยะและองค์เทพ ใบแบบต่างๆที่ท่านต้องการ

#จำหน่ายฐานรองประทับ และวางตี่จู้เอี๊ยะ
(สามารถสั่งทำตามขนาดที่ท่านต้องการได้)

#ตู้ประทับตี่จู้เอี๊ยะ แบบ1ชั้น 2ชั้น 3ชั้น 4ชั้น งานไม้จริง,ไม้อัดกระดาษ 
แบบธรรมดา,แบบงานลงรักปิดทอง,แบบเรียบๆ,แบบแกะสลัก
สามารถสั่งทำในแบบที่ท่านต้องการ(รับออกแบบและทำตามแบบ)

#จำหน่ายอุปกรณ์เสริมมงคล
เชิงเทียนไฟฟ้า,โต๊ะหมู่บูชา,กระจกแปดเหลี่ยม,กระจกหัวสิงห์
และอุปกรณ์ตี่จู้เอี๊ยะเช่น ตัวอักษรมงคล หลอดไฟ,หลอดไฟLED,
ขั้วไฟทุกชนิด,ชุดโคมไฟหลัก,ชุดโคมไฟรอบศาล,ป้ายอักษรปึงเท้า,
ป้ายตี่จู้เอี๊ยะ,กระถางธูปแดง-ทองเหลืองแจกันแดง-ทองเหลือง,
กระถางธูปไฟฟ้า3-5-9ดอก,ถ้วยน้ำชากังไส,ถ้วยน้ำชาแดง 
และ ของมงคลเสริมดวงทุกชนิด ในราคาเป็นกันเอง

#ให้คำปรึกษา
ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะ,การเตรียมของไหว้
สอบถามรายละเอียดและราคาตี่จู้เอี๊ยะและของทำพิธี ( ปลีก-ส่ง )

เบอร์โทรร้าน  02-883-6341
เบอร์มือถือโทร 094-564-7794 (เปิดตลอด24ชั่วโมง)
และท่านสามารถติดต่อเราในช่องทางดังนี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

#แผนที่ศาลเจ้าจีนไทยแลนด์ออนไลน์
https://goo.gl/maps/ZR8ewbo9j9Q2

Line 
Line ID : sanjeen2014 

Facebook 
https://www.facebook.com/sanjeenthailandonline2017

Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/sanjeen2017
https://www.facebook.com/sanjeen2014 
https://www.facebook.com/sanjeenthailandonline2014

ไลน์ไอดีโดยตรง   http://line.me/ti/p/2bJ0RxFWk9

ไลน์ official         http://line.me/ti/p/%40ihe5043c

LNWSHOP.COM  :  http://sanjeenthailandonline.lnwshop.com

Line Shop : sanjeenthailand2014 

Instagram : sanjeenthailandonline 

Twistter : Sanjeen2014@SSanjeen2 

E-mail address 
: sanjeen2014@hotmail.com
: sanjeen2014@gmail.com

ชมสินค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https:// sanjeen2014blog.wordpress.com

ชมสินค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมและ บทความรู้ดีๆเรื่องตี่จู้เอี๊ยะ 
ได้ที่  http://sanjeenthailandonline.blogspot.com

ยินดีต้อนรับต้อนรับและบริการทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
     ขอขอบพระคุณและขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
                  ศาลเจ้าจีนไทยแลนด์ออนไลน์

ตี่จู้เอี๊ยะโปรโมชั่นก่อนตรุษจีนด่วนมีจำนวนจำกัด!!!

#ทั้งชุดราคาเพียง16,900บาท

#ตี่จู้เอี้ยะ ๒๔ นิ้ว ๗ ชั้นหลังคา
สั่งทำพิเศษหลังคา๗ชั้นปิดทองเต็ม

๗ หลังคามังกรคู่คาบแก้วปิดทองญี่ปุ่นเต็ม 
๔ เสา(๒เสามังกร ๒อักษรมงคล) ปิดทองเต็ม
๖ มุมหลังคาหงษ์มงคลปิดทองเต็ม 
๘ มุมหลังคาปลามงคลปิดทองเต็ม 
๑ ม่านมังกรคู่คาบแก้วปิดทองเต็ม 
๑ ชุดคู่โคมฟักทองใหญ่ (ไฟสีแดง)
๑ ชุดไฟหลักหยดน้ำ(สีแดง ๑๐ จุด) 
๑ ชุดไฟLEDรอบศาลสีแดง(สามารถปรับได้) 
๑ รั้วลูกกรงกินเลนคู่หน้าปิดทองเต็ม 

ขนาด 
ฐานหนัากว้างซ้ายไปขวา ๒๔ นิ้ว
ลึกจากหน้าไปหลัง ๑๘ นิ้ว ครึ่ง
สูงจากพื้นถึงยอด ๓๙ นิ้ว 
หลังคารวมกว้างจากซ้ายไปขวา ๓๗ นิ้ว
พื้นด้านล่างปูโฟเมก้า กันน้ำและกันไฟ
ฐานเดินลายผลไม้มงคล๕ชนิดปิดทองเต็ม 

รับของทำพิธี10รายการ
1 กระถางธูป แดง 1ใบ
2 ถ้วยน้ำชา 1ชุด5ถ้วย 
3 โหงวเจ้งจี้ 1ชุด
4 ขี้เถ้า 3 ชุด  
5 ฟัก  เงิน-ทอง1คู่ 
6 เงิน-ทอง 10ก้อน 1คู่
7 สับปะรด เงิน-ทอง 1คู่
8 กิมฮวย 1คู่ แบบมุก
9 องค์เจ้าที่อากง ปิดทอง10นิ้ว 1องค์
10 ฐานรององค์ 1ชุด

สนใจสั่งซื้อสอบถามโทร094-564-7794 
ไลน์ไอดี: sanjeen2014